Facebook

ДГ "Щурче"

Детска градина в град Шумен

 

  • Детска градина „Щурче“ е открита на 05.12.1983 г.
  • Състои се от три корпуса на два етажа, свързани с топла връзка. Материалната база е модернизирана и осъвременена. Разполага с физкултурен салон, баскетболно и футболно игрище, интреактивна площадка по БДП и екологични кътове за обучение и отдих. 
  • Детската градина е първото заведение в Шумен, в което започва да функционира яслена група.  В момента в градината се възпитават, обучават и социализират деца в шест възрастови групи.

Детското заведение е първата базова детска градина, в която се обучават бъдещите учители от ШУ „Епископ К. Преславски“.

Детска градина „Щурче“ е първата в град Шумен, която става член на Международната екологична фондация FEE от 2014 г.
Приоритети на детската градина са екологичното възпитание, спорта, традициите и  развитието на талантите на децата.


Освен традиционните дейности, в ДГ „Щурче“ са организирани допълнителни педагогически услуги: английски език, тенис, бойни изкуства,  изобразително изкуство, народни танци, ритмична гимнастика, йога и футбол.


Екипът на детската градина прилага и въвежда нови преподавателски технологии с доказана иновативност, което утвърждава педагогическата практика като една от добрите в системата на предучилищното образование в България и съобразена с европейските тенденции в образованието. Използват се  и се апробират педагогически форми, методи и средства, които стимулират развитието на детските способности и емоционална активност.