Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Допълнителни педагогически дейности

В ДГ "Щурче" по желание на родителите, децата могат да се занимават с допълнителни педагогически дейности.

Записването, в определена форма на обучение, става с подаване на заявление от страна на родителя до директора на ДГ.


Всички съобщения, отнасящи се до различните видове дейности, търсете в раздела " Новини"