Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Първа група

 

  

 

Педагогически екип:

Учители: Таня Костадинова

               Айлин Осман

Помощник – възпитатели: Тодорка Василева

                                         Виолета Ганчева