Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Трета група

Групата се състои от 25 деца - 13 момчета и 12 момичета. Ние  знаем как да се забавляваме и откриваме света с много игри и дейности по интереси. За втора година работим по проект "Математика за хапване", прилага се и STEAM подход в обучението - наука, технология, инженерство и математика (Science, Technologies, Engineering, Art, Mathematics).

 

Педагогически екип:

Учители: старши-учител: Даниела Пенчева

                           учител: Вера Стоянова

Помощник-възпитатели: Виолета Ганчева и Тодорка Василева