Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Трета група

 Ний сме слънчеви деца, носим радост, красота!

Щастие в очичките ни грее, весел смях край нас се лее!

Под дъгата ний живеем, веселим се, песни пеем!

Групата включва 26 усмивки, от които 10 момичета и 16 момчета. Децата се възпитават в дух на толерантност и уважение към другите, в откриване и утвърждаване на собствената идентичност.

Педагогически специалисти на групата: Николета Иванова, Тоня Чакърова. Пом.-възпитател Ева Паскалева.