Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Яслена група

Най-малките възпитаници на нашата детска градина е ясленската група, с деца от 2 до 3 годишна възраст. Децата се отглеждат, възпитават и обучават от мед. сестри Даниела Георгиева и Диана Христова и детегледачки Велина Иванова. Средата, в която са децата е близка до уюта и топлината в семейството.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им.