Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

"Да съхраним традициите"

На 18 април от 9.00 часа в Общински младежки дом ще се проведе фолклорен конкурс "Да съхраним традициите". Участват деца от трета и четвърта група, посещаващи допълнителна педагогическа дейност - Народни танци.