Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Eлектронна система за прием на деца в детските градини

Преди малко се уточнихме за съобщението, което да качите на сайта на детската градина - ДГ "Щурче" - Шумен 

"Община Шумен въвежда електронна система за прием на деца в детските градини. Регистрацията ще се извършва по електронен път на адрес - https://kg.shumen.bg.

Подробна информация може да намерите на сайта на Община Шумен - http://www.shumen.bg/"

Eлектронна система за прием на деца в детските градини - Изображение 1