Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

"Малкият математик"

На 23 април в Педагогическия факултет на ШУ ще се проведе състезание "Малкият математик" с  участието на деца от 16 детски градини от град Шумен. Участва отбар от четвърта възрастова група.