Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Мажоретен фестивал "Мадарски конник"

На 11 и 12 май град Шумен е домъкит на фестивала на мажоретния танц "Мадарски конник". Детската градина ще бъде представена от деца от трета и четвърта група.