Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

График на прием за 2020-2021г.

Във връзка с чл. 60, ЗПУО, чл. 10 от Вътрешните правила за прием в ДГ "Щурче" информираме ВИ за следните свободни места:

1. Първа група - 25 места;

2. Яслена група - 20 места/2 деца остават на 2020/2021г./;

3. Подготвителна група - 6 годишни - 1 място.

Прикачени документи

График на прием за 2020-2021г..pdf