Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

График на прием за 2022-2023г.

Във връзка с чл. 60, ЗПУО, чл. 11 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища на територията на Община Шумен, и решение №1 на Педагогически съвет за съгласуване на брой групи и брой деца в тях за учебната 2022/2023година информираме ВИ за следните свободни места:

1. Яслена група - 15 места;

2. Първа възрастова група - 25 места;

3. Втора възрастова група - 6 места;

 

Прикачени документи

grafik 2022-2023г..pdf