Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

За нас

Детското заведение се намира на ул. "Цвята Кънчева" №12 в гр. Шумен

Открито е на 05.12.1983 год.

В детското заведение се обучават 148 деца на възраст от 2 до 7 год. възраст в една яслена и 5 градински групи. Сградата на детската градина е специално построена за тази цел и е съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за най-доброто отглеждане и възпитание на децата. 

Екипът в детската градина се състои от  педагогически специалисти, музикален педагог, медицински сестри и помощно-обслужващ персонал.