Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Екип

Директор Галина Ангелова

Ст. учител Даниела Пенчева

Ст. учител Жулиета Василева 

Ст учител Цеца Страшимирова

Ст. учител по музика Валя Димитрова

Учител  Айлин Осман

Учител Валентина Георгиева

Учител Вера Стоянова

Учител Магдалена Вачкова

Учител Николета Иванова

Учител Таня Костадинова

Учител Тоня Чакърова

М. с. яслена група Диана Христова

М. с. яслена група Даниела Георгиева

М. с. Радина Драгоева

ЗАС Диана Тодорова

Пом.-възпитатели: Виолета Ганчева, Ивалина Митева, Тодорка Василева, Биляна Христова, Къдра Атанасова

Детегледачи:  Велина Иванова

Готвачи: Анна Барлева, Елена Стоянова

Огняр: Стоян Стоянов

Общ работник: Севгин Селим