Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Екип

Директор Галина Ангелова

Ст. учител Даниела Пенчева

Ст. учител Жулиета Василева 

Ст учител Цеца Страшимирова

Ст. учител Юлия Върбанова

Ст. учител по музика Валя Димитрова

Учител  Айлин Осман

Учител Валентина Георгиева

Учител Вера Стоянова

Учител Кадрие Ахмедова

Учител Николета Иванова

Учител Таня Костадинова

Учител Тоня Чакърова

М. с. яслена група Антоанета Стоянова

М. с. яслена група Даниела Георгиева

М. с. Радина Драгоева

ЗАС Диана Тодорова

Пом.-възпитатели: Виолета Ганчева, Ивалина Митева, Тодорка Василева, Ева Паскалева, Къдра Атанасова

Детегледачи: Биляна Христова, Снежана Райчева

Готвачи: Анна Барлева, Елена Стоянова

Огняр: Димитър Георгиев