Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Обществен съвет

Членове обществен съвет – ДГ „Щурче”:

Татяна Тодорова – Община Шумен

Йорданка Живкова Йорданова

Ина Георгиева Костадинова

Надя Валентинова Лаловска 

Резервни членове:

Катя Ганчева Недева

Иванета Красимирова Борисова