Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Обществен съвет

Членове обществен съвет – ДГ „Щурче”:

  1. Дочко Илиев Дочев – председател
  2. Йорданка Димитрова – община Шумен
  3. Йорданка Живкова Йорданова
  4. Марияна Минчева Георгиева
  5. Иванета Красимирова Борисова


Резервни членове:

  1. Катя Пенчева Недева
  2. Стела Нейкова Петкова